Home

Vuranca, Ĺbewustzijn in bewegingĺ is een centrum voor bewustzijn ontwikkeling.  

Bij Vuranca worden individuele begeleiding, cursussen Intu´tief Ontwikkelen, workshops, training en opleiding gegeven door Astrid Gieskes, ook wel in samenwerking met anderen.  

Ieder mens is uniek en loopt zijn eigen weg, daarom is het belangrijk om te weten wie je werkelijk bent met je begaafdheden en kracht. Als het bewustzijn zich uitbreidt, raak je minder verstrikt in het "dramaö van het leven. Je kan dan bewust kiezen hoe je je leven vormgeeft vanuit jouw uniciteit. Je voegt dan ook wat toe aan het bestaan. Het vraagt dus bereidheid om naar je eigen aandeel te kijken, keuzes te maken en dat te leven, want alleen jij kan veranderingen aanbrengen in jouw leven.  

     
Astrid: "Ik hou van de planeet aarde en vooral van de mensen. Ik zie dat mensen het soms Ĺmoeilijkĺ hebben, Ĺvast zittenĺ aan ondermijnende overtuigingen, situaties, mensen of patronen. Ik geloof in jouw wijsheid en liefde en wil die aanspreken. Je aanmoedigen en inspireren om deze te gebruikenö. 
 

Astrid heeft een eigen manier van werken ontwikkelt, waarbij ze haar helder weten en intu´tieve vermogens gebruikt. Ze heeft een liefdevolle manier van werken. Haar focus bij het begeleiden is gericht op wat mensen hier komen ervaren. Ze kan zich goed verbinden en is fijngevoelig dit gebruikt ze om mensen een stap verder te laten gaan en zo inzichten te krijgen in zichzelf, situaties en manieren van handelen. Er ontstaat meer stevigheid en vrijheid om te gaan ervaren, te transformeren, te veranderen wat men wilt veranderen.

Astrid heeft verschillende opleidingen en cursussen gedaan op gebied van bewustzijnsontwikkeling o.a. de opleiding Intu´tief Begeleiden en de vervolgopleiding Avé Tara (opleiding gericht op individueel begeleiden), de Avatar en Chetana training (training voor bewust zelfmanagement en communicatie), train de trainer en diverse cursussen meditatie, channelen, sjamanisme, yoga en andere vormen van energie- en lichaamswerk.              

 
Afbeelding invoegen
 

Astrid Gieskes:

  • Cursussen Intu´tief ontwikkelen 
  • Individuele begeleiding
  • Energielezingen
  • Workshops Intu´tief schilderen
  • Training Chetana
  • Opleiding Intu´tief Begeleider
  • Diverse workshops en avonden