Training Chetana

Training Chetana
 
Bewust zelfmanagement en communicatie

Chetana is een Sanskriet woord voor bewust-zijn.
De Training Chetana is een 7 daagse training en wordt gegeven in
2 weekenden van 3 dagen en 1 zaterdag. 
 
 Door de opzet van de training, geeft het cursisten om:
* Wakker aanwezig te zijn in het hier en nu
* Gebruik te maken van het kosmische aspect in jezelf
* In onvoorwaardelijke liefde ervaren "wat er is”
* Omgaan met datgene wat zich aandient* Jezelf zijn in de communicatie met anderen
* Bewust en doelgerichte keuzes te maken
 
Training Chetana creëert een stevig fundament voor de dingen die je wil doen en wil bereiken in je leven zoals in relaties met o.a. partner, kinderen, collega’s, je werk/beroep en de mensen waar je mee of voor werkt.
Deze training brengt je opnieuw in contact met het waarnemingskanaal in jezelf, waardoor de fysieke wereld op een nieuwe manier gevoeld en ervaren kan worden.
Je wordt je bewust van de verschillende niveaus van uitwisseling in communicatie met anderen, zowel de letterlijke als de onzichtbare, telepathische communicatie. Door bewust te worden van de krachtige invloed daarvan op gedrag en ervaringen in het dagelijkse leven, wordt duidelijker welke positie jijzelf daarbij in kunt nemen. Communicatie verloopt soepeler voor jezelf en voor de ander omdat het inzicht geeft in "wat van jouw is” en "wat van de ander”.
Het is een ervaringsgerichte training, die een basis vormt voor alles wat je doet en het bewustzijn enorm activeert.
Het geeft dat je makkelijker en op een voor jouw natuurlijke manier, je eigen verantwoordelijkheid kunt nemen op een liefdevolle manier.
Het is een goede basis voor ontwikkelingen in bewustzijn en voor het maken van eigen en/of andere keuzes. Keuzes te maken vanuit jouw verlangen, vanuit jouw hart. 
Training Chetana doen is een avontuur aangaan met
"jezelf”. 
 
Herken je één of meerdere van de onderstaande punten, dan kan deze training jou veel geven: 
> Vast zitten in (oude) ideeën en overtuigingen die niet meer voor je    werken.
> Meer inzicht willen krijgen in jezelf en bewust vorm willen geven aan   jouw persoonlijkheid.
> Bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven,  kracht, begaafdheid en talenten en deze verder willen ontwikkelen.
> Het gevoel hebben, dat je in ervaringen van alle dag blijft ‘hangen’.
> Vaak dingen oppikken en/of veel voelen bij of van anderen en/of   sferen.
> Je hart wil volgen op een liefdevolle manier.
> Bewust wil worden van je geestkracht, "de kracht van je aandacht”.
> Op een ‘keerpunt’ in je leven staan en (andere) keuzes moet maken.
> Professioneel met mensen werkt of wilt gaan werken.
> Een basis in jezelf wil creëren waar vanuit je in het hier en nu aanwezig kan zijn en om wil gaan met wat er op je pad komt.
> Een stevig fundament wil creëren voor verdere ontwikkelingen in jouw bewustzijn.
> Wil ontwikkelen in het bewust keuzes maken en doelen stellen vanuit   je verlangen, vanuit je hart.  
 
 
Training Chetana is tevens het 2e deel van de opleiding Intuïtief Begeleiden.
Dit zonder de zaterdag (doelendag), omdat het thema "doelen” verwerkt is in de opleiding.  
 
Astrid: "Ieder mens is Uniek. Ik geniet ervan dat ik van zo dichtbij mag meemaken dat mensen zich ‘ont-wikkelen’.
             Steeds meer hun unieke werkelijke Zelf vormgeven en in liefde ervaren”.
 
 
 
In Training Chetana gaat de aandacht naar de thema’s: 
»Overtuigingen en ideeën: Mensen zijn uniek, er is er maar één  van de mens die jij bent. Je hebt je eigen overtuigingen en ideeën.  Zonder overtuigingen en ideeën kan je op aarde niet leven. Je zou dan alleen waarnemen, en niet meer ervaren. Door het onderzoeken van je  bewuste- en onbewuste overtuigingen en ideeën verwerf je de  vrijheid om jouw overtuigingen en ideeën bewust te kunnen kiezen en  te veranderen als je dat wilt. 
 
»Aandachtsoefeningen: Mensen doen van alles met hun  aandacht. Daar waar je bent met je aandacht, wordt zichtbaar.
Het verschil in jezelf ervaren, waar je bent met je aandacht bij de vragen: 
"wat vind ik”, "wat zie ik” en "wat voel ik”. 
Aandacht speelt eigenlijk een belangrijke rol door de gehele training. 
 
»Fijnstoffelijke lichamen: Het fysieke lichaam is een klankkast voor energieën, de fijnstoffelijke lichamen (aura) vibreren in je fysieke   lichaam. Elk fijnstoffelijk lichaam correspondeert met een levensgebied van waaruit mensen leven. Deze methode is ontwikkeld om de communicatie tussen de verschillende levensgebieden, aspecten van de mens te herstellen. 
 
»Ervaren/voel-, label- en afstemoefeningen:  In dit individuele proces is de begeleiding individueel
Er komt veel bij elkaar in deze oefeningen: waarnemen, voelen hoe het voelt, het lichaam als klankbord en achteraf de ervaring. 
Mensen zijn "gevoelswezens”. In Training Chetana wordt veel aandacht  besteed aan deze oefeningen. Je kunt alles voelen. Ieder mens is  uniek en heeft eigen ervaringen. Stap voor stap worden de verschillende niveaus van voelen duidelijk, inzichtelijk en hanteerbaar. 

 

»Transformeren: Het omzetten, uit je systeem halen van ideeën, overtuigingen en creaties die niet meer vóór jouw werken. Met de intentie om bewust vanuit het hier en nu er opnieuw invulling aan te geven.     

 

»Intentieoefeningen: Het bewust creëren van intenties. Bewust worden van hoe intenties werken. Weten wat je ‘werkelijke’   intenties zijn. Herkennen vanuit welk niveau in jezelf je bewuste intenties kan creëren. In je hart ‘weet je’ wat je werkelijk wilt.Het herkennen en ruimen van ‘tegenwerkende’ intenties in je systeem die je al eerder gecreëerd hebt. Het bewust creëren van intenties in het ‘hier en nu’ geeft richting aan   je leven. 

 

»Identiteiten: In vrijheid vorm geven aan jouw unieke zelf.  Om hier op aarde te kunnen functioneren nemen we identiteiten aan.  Middels deze identiteiten maken we bekend hoe we graag  "gezien willen worden” in de maatschappij. Als je iets bewondert of afwijst in de ander, mag je er zelf geen gebruik van maken. Er gaat dan veel energie en aandacht naar het "net zo willen zijn” of naar "het niet mogen zijn”. Het is belangrijk om de ‘identificatie’ met een  identiteit die er kan ontstaan, op te heffen. Dan is er ruimte om jouw unieke zijn tot uitdrukking te brengen d.m.v. identiteiten die in vrijheid  gekozen zijn en vanuit je eigen ‘natuurlijke zijn’ ingevuld worden. 

 

»Doelen: Het belang van doelen.  Mensen die geen of geen duidelijke doelen hebben, hebben geen richting en handelen vaak willekeurig. Het stellen van doelen en je ermee kunnen verbinden, kan bepalend zijn voor de kwaliteit van  iemands leven. Als je je doel weet, is je intentie duidelijk en weet je je  focus. Je kan dan makkelijker, duidelijker ja of nee zeggen bij alles wat er op je afkomt in het leven. 

 

Astrid: "Training Chetana is geen groepsproces, mensen doen de training op hun eigen ritme en niveau, ze worden daarbij op een                               liefdevolle manier begeleid. Door de opzet van de training en de volgorde van de thema’s, komen mensen op een natuurlijke manier               bij de volgende stap. Vaak geven ze die zelf al aan”.

  

Praktische informatie 

~Met elke deelnemer vind een individueel gesprek vooraf plaats.

~Er wordt gewerkt vanuit het hier en nu. In het hier en nu komen verleden, heden en toekomst bij elkaar.

~Tijdens de training ontwikkel je, via concrete praktijkgerichte oefeningen en door directe persoonlijke ervaringen.

~De inhoud van het programma en de aard van de oefeningen zijn afwisselend.

~Het merendeel bestaat uit persoonlijke begeleiding en er zijn gezamenlijke oefeningen.

~Er zijn oefeningen die je individueel doet en met coachen van andere deelnemers.

~De training is niet therapeutisch, maar kan wel een therapeutische uitwerking hebben. Door de opzet van de training en het materiaal

   geeft het eerder een ‘speelse sfeer met humor’.

~De training wordt begeleid door Astrid Gieskes, eventueel in samenwerking  met anderen.

~Deze training vind één keer per jaar plaats in het najaar in  Almere.

~De training wordt gegeven in 7 dagen: 2 weekenden van 3 dagen en 1 zaterdag. Deze zaterdag is een "doelendag”.

~De data: verschijnt in de nieuwsbrief. Zie ook agenda van website:www.vuranca.nl

~Tijd: de weekenden beginnen op vrijdagmorgen om 9.30 uur. De andere dagen om 8.30 uur.  

   De dagen eindigen rond 18.30 uur en zondag om 17.00 uur.

   De zaterdag (doelendag) begint om 9.00 uur en eindigt om 17.00  uur.

~Bijdrage: € 752,00. Dit is inclusief: lesmateriaal koffie/thee en lunch. Op de laatste zaterdag (doelendag) zelf lunch meenemen.

~Plaats: de training wordt gegeven bij Vuranca  Hanzeweg 48 1335Sx Almere.

  

                Chetana thema weekenden worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

 

 

 
                         Sometimes there are mountains and then they disappear